Hoe richt je een BV op? 3 belangrijke aandachtspunten

Posted in  Career  on  mei 6, 2024 by  San0 comments
  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Career
  • /
  • Hoe richt je een BV op? 3 belangrijke aandachtspunten

Bij een Besloten Vennootschap is het verplicht om een akte door een notaris op te laten stellen. Deze akte bevat de statuten van de vennootschap. Hierin staat alles opgenomen over hoe de BV eruitziet. Dit betekent dat de akte informatie geeft over de leiding, bestuurders en aandeelhouders. Het oprichten van een bv brengt dus veel regelwerk met zich mee en hierbij worden altijd de diensten van een notaris ingezet. Maar waar begin je? Hoe richt je een BV op? Hieronder delen we drie belangrijke aandachtspunten. 

1. Weet welke informatie geleverd moet worden

Een goede voorbereiding is het halve werk. De oprichting zal veel soepeler verlopen als je direct de juiste stukken aanlevert. Voordat je de diensten van www.firm24.com wil inzetten, is het dan ook belangrijk om alles te verzamelen wat nodig is. Wees je ervan bewust dat vooral de notaris veel informatie nodig heeft om een goede akte te kunnen opstellen. 

Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een concrete doelomschrijving van de BV. Wat gaat dit bedrijf precies doen? Wat is het doel van het bedrijf? Daarnaast moet het aandelenkapitaal van de BV aangeleverd worden en wie de oprichters, bestuurders en aandeelhouders zullen worden. Ook moeten de identiteitsbewijzen van deze personen worden ingestuurd.

Let op: voordat je een BV opricht, is het eerst goed om na te gaan of dit daadwerkelijk de beste rechtsvorm in jouw persoonlijke situatie is. Een BV is met name interessant voor bedrijven die veel winst maken. Vanaf een winst van gemiddeld 150.000 euro komt het omslagpunt dat het belastingtechnisch voordeliger wordt om een BV te runnen. Laat deze berekening door een boekhouder of accountant uitvoeren, zodat je zeker weet dat je op fiscaal gebied de beste keuze maakt. 

2. Hoe hoog moet het aandelenkapitaal zijn? 

Tot 2012 was het verplicht om minimaal 18.000 euro in te leggen. Dit betekende dat bedrijven een flink startkapitaal moesten hebben om überhaupt een bv op te kunnen richten. Inmiddels is dat (gelukkig) wel anders. Sinds de invoering van de flex-bv kan je deze al starten met een startkapitaal van 0,01 cent. Hoewel dit niet aan te bevelen is. Je moet immers wel rekening houden met de bestuurdersaansprakelijkheid. Toch heeft de invoering van de flex-bv veel voordelen opgeleverd. Mede hierdoor is het runnen van een BV voor een groter publiek mogelijk geworden. 

3. Online regelen? 

Kijk je op tegen al het regelwerk wat hierbij komt kijken? Dan hebben we ook goed nieuws. Door de jaren heen zijn er namelijk steeds meer opties gekomen die het makkelijker maken om een bv op te starten. Zo zijn er tussenpersonen die jou kunnen helpen bij de oprichting. FIRM24 is hierbij een populaire keuze. Zij kenmerken zich door het feit dat ze de oprichting van de bv geheel online kunnen uitvoeren. Bovendien gaat hier slechts een korte tijd overheen. Dit zorgt ervoor dat je zowel tijd als geld bespaart en niet meer op hoeft te kijken tegen al dat regelwerk. 

Andere bekeken ook:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>