Waar komt de term ‘Abraham zien’, of ‘Sarah zien’ vandaan?


  • Home
  • /
  • Lifestyle
  • /
  • Waar komt de term ‘Abraham zien’, of ‘Sarah zien’ vandaan?

Wat wordt ermee bedoeld als iemand zegt dat hij Abraham ziet of Sarah ziet? De oorsprong van deze uitspraken zijn eigenlijk relatief eenvoudig te achterhalen. Veel mensen beseffen echter niet dat dit gezegde wel eens ouder zou kunnen zijn dan ze denken.

Kort gezegd betekent Abraham zien of Sarah zien dat je vijftig jaar oud wordt (respectievelijk voor mannen en vrouwen). Deze uitdrukkingen gebruikt men vaak om te zeggen dat iemand net vijftig is geworden: men heeft Abraham of Sarah gezien! Omdat 50 een bijzondere leeftijd is wordt er vaak groots uitgepakt met een feest en een abraham pop voor de deur.

De oorsprong van het gezegde Abraham zien, en Abraham 50 jaar

Als je meer wilt weten over de oorsprong van dit gezegd, dan kan dit artikel je zelf helpen. ‘Abraham zien’ of ‘Sarah zien’ heeft in feite een Bijbelse herkomst, en er kan dan ook een verwijzing naar gevonden worden in één van de vele passages, namelijk Johannes 8:56-58.

In deze passage heeft Jezus een intense discussie met de Joden in de tempel. Deze vragen hem of het mogelijk is dat hij Abraham reeds gezien heeft, ook al is hij nog geen vijftig jaar oud. Jezus zegt daarop: ‘Voor Abraham er was, ben ik er.’ De Joden vinden het vreemd dat de man op deze manier over Abraham spreekt, want deze overleed immers al lang voor Jezus geboren werd.

In het woordenboek komt Abraham gezien hebben ook voor als uitdrukking, maar de beschrijving is iets eenvoudiger.

De betekenis is: ‘iemand die reeds 50 jaar oud is, en nog niet is getrouwd.’

Het wordt daarbij zelfs gezegd van iemand die gestorven is! Tegenwoordig gebruikt men de uitdrukking doorgaans enkel als iemand net vijftig jaar is geworden, en heeft het eigenlijk niets te maken met het feit of die persoon al dan niet getrouwd is.

abraham 50 jaar

Waar komt ‘Ze heeft Sarah gezien’ vandaan? Méér over Sarah 50 jaar

Ten slotte is er ook ‘Sarah gezien hebben’, de uitdrukking die gebruikt wordt voor vrouwen en in feite dezelfde betekenis heeft. Opvallend is dat deze uitdrukking pas later in het woordenboek Van Dale voorkomt, wat misschien wel duidt op het feit dat men later gewoon een passende tegenhanger zocht voor de Abraham-verse van dit gezegde. Het was dan ook logisch dat men hierdoor de naam gebruikte van de vrouw van Abraham: Sarah zien.

Vaak wordt over vrouwen gezegd dat ze een Sarah zijn, en dat betekent eigenlijk gewoon zoiets als: ‘ze is al van vergevorderde leeftijd’. Het kan ook duiden op het feit dat een vrouw al iets ouder is, maar er toch nog in slaagt om moeder te worden!

In verschillende bronnen wordt voor deze uitspraak verwezen naar een andere passage in de Bijbel: Genesis 18:10-12).

“Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sarah, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf.”

Het is dus duidelijk dat de herkomst van deze uitspraak ook een Bijbelse en dus erg oude bron heeft!

Abraham 50 jaar of Sarah 50 jaar in de huidige cultuur

Veel uitspraken die tegenwoordig overal worden gebruikt, zijn zo de norm geworden dat de meeste mensen zich geen vragen meer stellen bij de herkomst ervan. ‘Abraham zien’ en ‘Sarah zien’ hebben toch wel een erg opvallende en interessante geschiedenis!

Deals die je niet mag missen

Apple Watch Series 3

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Bekijk op Bol.com

PLaystation 5

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Bekijk op Bol.com

Ring Video deurbel

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Bekijk op Bol.com
__CONFIG_group_edit__{"kbmeno6j":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"kbmenquz":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"kbmenxna":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"kbmeoxo4":{"name":"All Button(s)","singular":"-- Button %s"},"kbmeps0k":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"},"kbmepuat":{"name":"All Column(s)","singular":"-- Column %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__

Ook interessant

>